БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Тони и Михаил Тоневи

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Латести/Ro  BG020659  23.04.2023  1357.057  43(53)  45,551(30,39)  140839,399  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro  BG020673  23.04.2023  1350.757  47(65)  49,788(37,271)  140839,399  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002788  30.04.2023  1363.040  30(83)  29,851(46,655)  179307,942  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002787  30.04.2023  1363.020  31(84)  30,846(47,218)  179307,942  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG002754  30.04.2023  1362.698  32(85)  31,841(47,78)  179307,942  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG020659  30.04.2023  1358.908  39(102)  38,806(57,336)  179307,942  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro  BG020673  30.04.2023  1356.164  46(110)  45,771(61,832)  179307,942  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG020659  07.05.2023  1504.698  56(72)  58,947(43,983)  258732,746  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002788  07.05.2023  1477.063  75(109)  78,947(66,585)  258732,746  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002793  07.05.2023  1462.866  88(137)  92,632(83,69)  258732,746  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002754  07.05.2023  1417.457  186(323)  195,789(197,312)  258732,746  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG020673  14.05.2023  1230.552  33(50)  25,562(25,304)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002787  14.05.2023  1209.291  64(101)  49,574(51,113)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002754  14.05.2023  1186.854  108(174)  83,656(88,057)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG020666  14.05.2023  1186.586  109(175)  84,431(88,563)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG16756  14.05.2023  1179.071  129(198)  99,923(100,202)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG020659  14.05.2023  1170.862  150(236)  116,189(119,433)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002749  14.05.2023  1162.187  178(277)  137,878(140,182)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002792  14.05.2023  1160.634  181(284)  140,201(143,725)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro   BG002788  14.05.2023  1159.988  184(287)  142,525(145,243)  347590,269  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG002754  21.05.2023  1560.995  107(151)  99,72(84,641)  387282,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro   BG020673  21.05.2023  1556.603  117(164)  109,04(91,928)  387282,758  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro   BG17386  31.05.2023  1554.101  29(39)  31,25(25,624)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG020659  31.05.2023  1545.533  30(41)  32,328(26,938)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG020673  31.05.2023  1531.462  38(51)  40,948(33,509)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002792  31.05.2023  1531.236  39(52)  42,026(34,166)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002787  31.05.2023  1509.249  53(73)  57,112(47,963)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG006344  31.05.2023  1507.056  54(75)  58,19(49,277)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG53544  31.05.2023  1488.456  71(106)  76,509(69,645)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG020666  31.05.2023  1487.035  74(109)  79,741(71,616)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG002754  31.05.2023  1471.424  95(145)  102,371(95,269)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro   BG54330  31.05.2023  1430.433  188(284)  202,586(186,597)  518603,532  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 / Ro  BG020673  06.06.2023  1244.404  40(55)  134,68(95,486)  360503,963  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG020666  06.06.2023  1228.222  56(85)  188,552(147,569)  360503,963  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro  BG002788  06.06.2023  1224.675  63(98)  212,121(170,139)  360503,963  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Хелм   BG020685  10.06.2023  818.299  14(46)  19,337(27,479)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG006344  10.06.2023  810.490  17(49)  23,481(29,271)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG54330  10.06.2023  784.819  25(64)  34,53(38,232)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG54329  10.06.2023  762.496  37(95)  51,105(56,75)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG17386  10.06.2023  745.284  54(141)  74,586(84,229)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002793  10.06.2023  744.678  56(144)  77,348(86,022)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG051019  10.06.2023  731.300  74(166)  102,21(99,164)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG16075  10.06.2023  727.322  81(177)  111,878(105,735)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG53544  10.06.2023  723.425  85(187)  117,403(111,708)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002749  10.06.2023  713.469  94(207)  129,834(123,656)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG53545  10.06.2023  706.572  100(219)  138,122(130,824)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм   BG002748  10.06.2023  673.030  118(278)  162,983(166,069)  900278,929  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Васлуй 3 / Ro  BG020673  18.06.2023  1389.689  15(21)  38,462(33,871)  387282,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG020659  18.06.2023  1269.226  35(63)  89,744(101,613)  387282,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002787  18.06.2023  1268.740  37(65)  94,872(104,839)  387282,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002754  18.06.2023  1265.080  43(71)  110,256(114,516)  387282,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG020666  18.06.2023  1223.770  63(102)  161,538(164,516)  387282,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro  BG002788  18.06.2023  1214.624  75(122)  192,308(196,774)  387282,758  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Ботошани 2 / Ro  BG020673  24.06.2023  1133.149  2(4)  6,369(6,993)  520568,547  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG020666  24.06.2023  1102.706  9(16)  28,662(27,972)  520568,547  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG020659  24.06.2023  1078.972  15(24)  47,771(41,958)  520568,547  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002754  24.06.2023  1041.831  25(40)  79,618(69,93)  520568,547  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro  BG002787  24.06.2023  930.223  57(97)  181,529(169,58)  520568,547  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG020685  01.07.2023  398.521  24(77)  99,174(110,157)  1100822,241  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG020681  01.07.2023  283.051  34(123)  140,496(175,966)  1100822,241  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG54330  01.07.2023  228.018  46(149)  190,083(213,162)  1100822,241  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG53544  01.07.2023  222.227  48(153)  198,347(218,884)  1100822,241  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
Галати / Ro   BG002788  09.07.2023  1814.476  1(2)  4,167(4,338)  258713,398  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG020659  09.07.2023  1745.504  5(7)  20,833(15,184)  258713,398  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG002787  09.07.2023  1744.527  6(8)  25(17,354)  258713,398  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG020673  09.07.2023  1591.916  30(60)  125(130,152)  258713,398  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro   BG020666  09.07.2023  1551.812  45(87)  187,5(188,72)  258713,398  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Ботошани 3 / Ro   BG020673  16.07.2023  1044.680  6(11)  23,346(23,555)  525021,899  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG020666  16.07.2023  992.260  14(28)  54,475(59,957)  525021,899  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG020659  16.07.2023  992.199  15(29)  58,366(62,099)  525021,899  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG53545  16.07.2023  944.935  40(72)  155,642(154,176)  525021,899  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro   BG002788  16.07.2023  903.159  50(96)  194,553(205,567)  525021,899  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Латести / RO  BG21521  06.08.2023  1044.900  39(86)  103,448(143,095)  136516,211  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO  BG21508  06.08.2023  980.487  75(164)  198,939(272,879)  136516,211  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Кавгаджия  BG21508  14.08.2023  1605.472  26(39)  88,136(68,421)  178689,016  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Асов генерално  BG020673/2021  Мъжки  517,855  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Асов генерално  BG020673/2021  Мъжки  523,84  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Асов генерално  BG020673/2021  Мъжки  517,855  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Генерален майстор      2581,971  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      2581,971  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  218,107  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  234,145  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002788/2022  Неуточнен  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  465,93  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002754/2022  Неуточнен  10  506,183  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  759,024  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  229,976  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  16  234,145  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002788/2022  Неуточнен  413,438  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002754/2022  Неуточнен  11  510,443  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  534,08  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  770,893  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  12  218,107  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  21  234,145  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002788/2022  Неуточнен  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  10  465,93  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002754/2022  Неуточнен  11  506,183  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  17  759,024  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  88,528  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  198,968  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  217,006  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  12  238,494  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002754/2022  Неуточнен  333,496  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002787/2022  Неуточнен  361,989  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  492,61  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  568,268  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002788/2022  Неуточнен  699,525  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  89,361  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  220,742  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  14  232,608  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  17  243,976  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002754/2022  Неуточнен  333,496  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002787/2022  Неуточнен  371,956  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  13  498,092  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  10  583,87  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  88,528  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  198,968  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  17  217,006  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  21  238,494  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002754/2022  Неуточнен  333,496  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002787/2022  Неуточнен  361,989  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  16  492,61  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  13  568,268  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002788/2022  Неуточнен  699,525  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG53544/2022  Женски  379,7  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG54330/2022  Женски  411,21  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG53544/2022  Женски  379,7  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG54330/2022  Женски  411,21  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG53544/2022  Женски  379,7  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG54330/2022  Женски  411,21  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  159,67  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  197,259  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  341,74  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002787/2022  Неуточнен  410,189  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002754/2022  Неуточнен  475,593  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  516,248  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  15  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002788/2022  Неуточнен  605,575  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  15  793,918  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  160,503  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  197,259  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  395,712  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG002787/2022  Неуточнен  420,156  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG002754/2022  Неуточнен  479,853  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  531,85  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  23  556,061  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  19  799,4  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  159,67  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  197,259  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  341,74  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG002787/2022  Неуточнен  410,189  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG002754/2022  Неуточнен  475,593  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  516,248  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  25  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG002788/2022  Неуточнен  605,575  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  23  793,918  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  12  118,511  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  12  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002787/2022  Неуточнен  240,609  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002754/2022  Неуточнен  365,337  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002788/2022  Неуточнен  10  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002787/2022  Неуточнен  250,576  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002754/2022  Неуточнен  365,337  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002788/2022  Неуточнен  10  413,438  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002787/2022  Неуточнен  240,609  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002754/2022  Неуточнен  365,337  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002788/2022  Неуточнен  10  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020673/2021  Мъжки  214,327  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020666/2021  Мъжки  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020673/2021  Мъжки  215,16  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020666/2021  Мъжки  556,061  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020673/2021  Мъжки  214,327  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020666/2021  Мъжки  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      802,142  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      19  802,142  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      395,543  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      395,543  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      756,553  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      17  756,553  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      756,553  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      756,553  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1266,499  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      40  1266,499  2023  Многогодишни  Една година  Национално