БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Русе
Гълъбовъди Мирослав Илиев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
БЪРЛАД (RO)   BG22954  21.05.2023  1568.721  71(0)  117,55(0)  274474,398  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG09201  21.05.2023  1524.011  91(0)  150,662(0)  274474,398  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG42431  21.05.2023  1516.014  99(0)  163,907(0)  274474,398  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO)   BG018045  21.05.2023  1491.976  116(0)  192,053(0)  274474,398  10(10)  604(604)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG42445  28.05.2023  1591.650  13(0)  23,897(0)  314298,384  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG42490  28.05.2023  1573.325  21(0)  38,603(0)  314298,384  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG22970  28.05.2023  1539.675  42(0)  77,206(0)  314298,384  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG018045  28.05.2023  1526.832  47(0)  86,397(0)  314298,384  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO)   BG42431  28.05.2023  1522.638  49(0)  90,074(0)  314298,384  10(10)  544(544)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG42445  04.06.2023  1499.588  20(0)  38,241(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG22964  04.06.2023  1477.787  25(0)  47,801(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG018045  04.06.2023  1457.030  38(0)  72,658(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG42490  04.06.2023  1448.032  48(0)  91,778(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG22941  04.06.2023  1443.069  50(0)  95,602(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG018058  04.06.2023  1440.452  53(0)  101,338(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG22901  04.06.2023  1434.344  61(0)  116,635(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG22922  04.06.2023  1432.158  66(0)  126,195(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG22970  04.06.2023  1425.925  74(0)  141,491(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO)   BG22937  04.06.2023  1399.243  100(0)  191,205(0)  343980,05  11(11)  523(523)  Клубно(Клубно) 
Хелм   BG51820  10.06.2023  650.445  56(316)  302,703(188,769)  783981,78  17(77)  185(1674)  Клубно(Национално) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG22941  11.06.2023  1417.697  10(0)  25(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG42445  11.06.2023  1368.530  27(0)  67,5(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG22970  11.06.2023  1364.821  29(0)  72,5(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG22946  11.06.2023  1329.222  56(0)  140(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG68703  11.06.2023  1288.474  74(0)  185(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG41206  11.06.2023  1285.508  76(0)  190(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO)   BG22937  11.06.2023  1266.649  80(0)  200(0)  343980,05  12(12)  400(400)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG22970  18.06.2023  1154.147  22(0)  51,522(0)  474951,201  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG41206  18.06.2023  1073.780  49(0)  114,754(0)  474951,201  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG018045  18.06.2023  1061.384  57(0)  133,489(0)  474951,201  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO)   BG018041  18.06.2023  1044.117  62(0)  145,199(0)  474951,201  13(13)  427(427)  Клубно(Клубно) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша  BG68708  01.07.2023  329.257  25(105)  154,321(150,215)  991567,17  14(56)  162(699)  Клубно(Национално) 
АЛБИЦА-3  BG22964  02.07.2023  849.508  35(0)  159,091(0)  343980,326  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3  BG22970  02.07.2023  832.010  38(0)  172,727(0)  343980,326  9(9)  220(220)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22970/2022  Мъжки  342,719  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22970/2022  Мъжки  21  342,719  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG22970/2022  Мъжки  515,446  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG22970/2022  Мъжки  43  515,446  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      1226,545  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      33  1226,545  2023  Многогодишни  Една година  Национално