БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спринтер - Добрич

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Венцислав Василев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица  BG019238  14.05.2023  1137.890  8(34)  10,825(22,208)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019259  14.05.2023  1137.741  9(35)  12,179(22,861)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG009108  14.05.2023  1137.583  10(36)  13,532(23,514)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019256  14.05.2023  908.165  22(107)  29,77(69,889)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010668  14.05.2023  902.668  23(111)  31,123(72,502)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019240  14.05.2023  792.361  45(164)  60,893(107,12)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010697  14.05.2023  791.160  46(165)  62,246(107,773)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG010684  14.05.2023  637.612  72(291)  97,429(190,072)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG039775  14.05.2023  431.127  97(401)  131,258(261,92)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG009436  14.05.2023  398.561  105(427)  142,084(278,903)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019229  14.05.2023  372.851  121(444)  163,735(290,007)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019219  14.05.2023  354.281  129(454)  174,56(296,538)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица  BG019209  14.05.2023  312.442  145(472)  196,211(308,295)  139297,09  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG009108  20.05.2023  1253.883  18(22)  46,512(24,202)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019256  20.05.2023  1246.262  35(39)  90,439(42,904)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019232  20.05.2023  1246.129  37(41)  95,607(45,105)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010684  20.05.2023  1245.870  38(42)  98,191(46,205)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG022633  20.05.2023  1233.710  61(70)  157,623(77,008)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019229  20.05.2023  1226.704  74(92)  191,214(101,21)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010697  20.05.2023  1203.962  86(122)  222,222(134,213)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019238  20.05.2023  1203.114  89(126)  229,974(138,614)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG010654  20.05.2023  1202.383  92(130)  237,726(143,014)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019253  20.05.2023  1201.654  97(135)  250,646(148,515)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019259  20.05.2023  1201.165  99(137)  255,814(150,715)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019220  20.05.2023  1200.925  103(141)  266,15(155,116)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019235  20.05.2023  1200.678  104(142)  268,734(156,216)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019217  20.05.2023  1196.088  112(160)  289,406(176,018)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан  BG019245  20.05.2023  1187.006  123(180)  317,829(198,02)  198072,185  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Радево  BG009108  29.05.2023  1380.543  2(2)  5,666(2,457)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019231  29.05.2023  1379.677  3(3)  8,499(3,686)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010697  29.05.2023  1376.700  8(9)  22,663(11,057)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG019235  29.05.2023  1300.355  34(59)  96,317(72,482)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010684  29.05.2023  1295.734  38(66)  107,649(81,081)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG010654  29.05.2023  1291.145  43(75)  121,813(92,138)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG039761  29.05.2023  1283.464  53(87)  150,142(106,88)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG039775  29.05.2023  1253.416  79(132)  223,796(162,162)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево  BG009252  29.05.2023  1244.353  88(154)  249,292(189,189)  255216,785  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Драганци  BG019217  05.06.2023  1287.621  35(59)  97,765(56,84)  329415,953  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG010697  05.06.2023  1287.369  37(61)  103,352(58,767)  329415,953  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG039773  05.06.2023  1251.737  72(146)  201,117(140,655)  329415,953  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG009108  05.06.2023  1228.399  96(202)  268,156(194,605)  329415,953  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци  BG009252  05.06.2023  1228.247  98(204)  273,743(196,532)  329415,953  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Бургас  BG019248  11.06.2023  1335.090  10(12)  36,63(11,988)  364435,385  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG009108  11.06.2023  1334.928  11(13)  40,293(12,987)  364435,385  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG009252  11.06.2023  1260.224  50(89)  183,15(88,911)  364435,385  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019219  11.06.2023  1244.941  68(144)  249,084(143,856)  364435,385  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG019238  11.06.2023  1244.729  69(146)  252,747(145,854)  364435,385  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Китен  BG019233  24.06.2023  1311.056  13(33)  144,444(192,982)  395392,163  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG019217  24.06.2023  1311.056  14(34)  155,556(198,83)  395392,163  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен  BG009252  24.06.2023  1310.765  15(35)  166,667(204,678)  395392,163  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Созопол  BG010668  01.07.2023  1294.664  14(22)  90,323(38,938)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019238  01.07.2023  1294.521  15(23)  96,774(40,708)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019233  01.07.2023  1294.379  16(24)  103,226(42,478)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019217  01.07.2023  1289.222  20(28)  129,032(49,558)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG010697  01.07.2023  1288.722  22(30)  141,935(53,097)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG009252  01.07.2023  1276.157  25(35)  161,29(61,947)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG039761  01.07.2023  1271.769  31(44)  200(77,876)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG009108  01.07.2023  1271.561  32(45)  206,452(79,646)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG010654  01.07.2023  1270.800  34(47)  219,355(83,186)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол  BG019229  01.07.2023  1266.725  37(55)  238,71(97,345)  388356,334  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Бърлад  BG009247  09.07.2023  1108.770  1(13)  16,393(34,121)  554477,068  5(40)  61(381)  Клубно(Национално) 
Бърлад  BG010668  09.07.2023  1105.564  2(15)  32,787(39,37)  554477,068  5(40)  61(381)  Клубно(Национално) 
Поморие  BG019228  09.07.2023  1221.540  12(12)  91,603(57,692)  378534,6  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG009108  09.07.2023  1202.908  15(15)  114,504(72,115)  378534,6  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019238  09.07.2023  1190.173  18(18)  137,405(86,538)  378534,6  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019217  09.07.2023  1189.923  19(19)  145,038(91,346)  378534,6  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG009252  09.07.2023  1173.507  22(23)  167,939(110,577)  378534,6  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие  BG019233  09.07.2023  1173.325  24(25)  183,206(120,192)  378534,6  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG010668  16.07.2023  1355.273  3(4)  23,438(19,9)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG009252  16.07.2023  1346.804  16(20)  125(99,502)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019238  16.07.2023  1346.570  17(21)  132,813(104,478)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019228  16.07.2023  1334.947  20(24)  156,25(119,403)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG009108  16.07.2023  1334.717  21(25)  164,063(124,378)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG039772  16.07.2023  1324.210  22(27)  171,875(134,328)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG019233  16.07.2023  1320.784  33(38)  257,813(189,055)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2  BG010697  16.07.2023  1320.558  34(39)  265,625(194,03)  255197,389  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Тулча  BG009247  23.07.2023  777.048  7(13)  175(76,471)  546950,566  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Тулча  BG022633  23.07.2023  625.301  13(28)  325(164,706)  546950,566  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019238  23.07.2023  1032.013  7(7)  86,42(54,688)  385663,193  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019233  23.07.2023  1031.552  8(8)  98,765(62,5)  385663,193  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG019228  23.07.2023  1030.130  11(11)  135,802(85,938)  385663,193  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър  BG009252  23.07.2023  1016.642  20(20)  246,914(156,25)  385663,193  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009108/2020  Мъжки  125,293  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG010697/2021  Неуточнен  319,38  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  517,187  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019217/2022  Мъжки  12  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019233/2022  Женски  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  1155,368  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009108/2020  Мъжки  142,806  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG010697/2021  Неуточнен  364,907  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  10  451,862  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  27  636,081  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009108/2020  Мъжки  125,293  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  17  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG010697/2021  Неуточнен  319,38  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  35  517,187  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019217/2022  Мъжки  28  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019233/2022  Женски  22  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  23  1155,368  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019238/2022  Мъжки  11  327,788  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019217/2022  Мъжки  12  353,3  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009108/2020  Мъжки  359,353  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019233/2022  Женски  369,614  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009252/2020  Женски  417,685  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019238/2022  Мъжки  20  327,788  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019217/2022  Мъжки  22  353,3  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009108/2020  Мъжки  37  359,353  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019233/2022  Женски  20  369,614  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009252/2020  Женски  37  417,685  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019238/2022  Мъжки  10  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019217/2022  Мъжки  13  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019233/2022  Женски  10  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019238/2022  Мъжки  18  451,862  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019238/2022  Мъжки  22  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019217/2022  Мъжки  44  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019233/2022  Женски  39  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG009252/2020  Женски  780,884  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG009252/2020  Женски  780,884  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      1096,491  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      30  1096,491  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      815,994  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      24  815,994  2023  Многогодишни  Една година  Национално